© 2021-2024  Yordan Politov       
                                                      с повече от 20 години юридически стаж като юрисконсулт,
                                                       адвокат и правен съветник, от които 18 години практически
                                                       опит в областта на интелектуалната собственост.
                                                      Магистър по специалностите “Право” (2002 г.) и
                                                       “Международни отношения” (2006 г.) в
                                                       СУ "Св. Климент Охридски".
                                                       Притежава:
- опит в прилагането на нормативни актове на ЕС (регламенти, директиви);
- опит като адвокат и представител по индустриална собственост в работата и
   комуникацията с клиенти – физически лица (автори, изобретатели),  МСП,
   големи мултинационални компании, държавни институции и НПО;
- опит в изготвянето на становища по правни въпроси;
- опит в консултации по авторско право, в т. ч. на архитекти;
- опит в консултации в областта на марките, дизайните и патентите за изобретения;
- опит в извършването на правни проучвания, вкл. за избягване на нарушения;
- опит в изготвянето на правни анализи за предприятия;
- опит при подготовка на сделки с интелектуална собственост;
- опит в изготвянето на проекти на споразумения;
- опит в осъществяването на процесуално представителство по съдебни дела и в
   административни производства.

Автор на редица публикации (сп. "Правен свят", сп. "Собственост и право",
сп. "твоят БИЗНЕС", Mondaq и др.) и лектор в множество обучения и семинари
посветени на интелектуалната собственост.

Притежава писмени препоръки от признати учени и преподаватели в областта на
интелектуалната собственост - Д-р. Георги Саракинов и Доц. Д-р. Божанка Неделчева.

Отличен от престижното издание за адвокати от цял свят Legal 500 EMEA 2019 като
препоръчан адвокат по интелектуална собственост в България.

Референции:

- Препоръчвам Йордан Политов като консултант в областта на авторското право в
архитектурата и дизайна. Същият притежава значителни познания и практически
опит в тази специализирана сфера.
Проф. Д-р. Арх. Росица Никифорова

- В качеството ми на дългогодишен преподавател по право в България, мога да
препоръчам юриста Йордан Политов като консултант в областта на правото на
интелектуалната собственост, в която сфера той практикува повече от 15 години.
Политов е високо квалифициран юрист, притежаващ морално-етични качества.  
Проф. Д-р Симеон Тасев

- В качеството ми на управител на „ДиБи-Ивентс“ ООД - организатор от 2011 г. на
Немски Коледен Базар в България, мога да препоръчам юриста Йордан Политов
като правен консултант в областта на интелектуалната собственост.  
Доволни сме от коректността и компетентността при работата ни с Йордан Политов.
Всичко беше изготвено от него в срок и представено конкретизирано и ясно.
Теодора Бремме, „ДиБи-Ивентс“ ООД

- Препоръчам юриста Йордан Политов като правен консултант в областта на
интелектуалната собственост. Политов е професионалист, който притежава богат
опит в тази специфична материя.
"АБАГАР" АД

- Изключителен професионалист. Категорично бих разчитала на него и за в бъдеще!
Марина Пандуров

- Юриста Йордан Политов е идеалният избор за организации, частни лица и
предприятия, които искат да бъдат консултирани, за да защитят своята законна
интелектуална собственост,  авторско право, търговски марки и патенти в страната
и в целия Европейски съюз. От години изцяло доверяваме на г-н Политов патентното
представителство на търговските ни марки.
“МАКТА”  ЕООД

- В качеството ми на архитект с дългогодишна практика, член на КАБ и САБ, мога да
препоръчам юриста Йордан Политов като юридически консултант в сферата на
авторското право в архитектурата.  
Арх. Георги Савов

- Повече от 10 години изцяло доверяваме патентното представителство на търговските
ни марки на г-н Политов. През този период и понастоящем той не само успешно
защитава позициите на компанията и марките ни в сферата на интелектуалната
собственост, но има и стратегически подход при изграждането на цялостно портфолио
от търговски марки и дизайни с обхват както в ЕС, така и извън общността.
Изключителен професионалист, способен да намира добри решения и при сложни казуси.
"ЕНКО ВЕНДИНГ" ООД

- Йордан Политов притежава значителен опит в тази специализирана материя.  Обръща
особено внимание върху детайлите, предлага решения на проблемите, работи точно и
в срок.  Впечатлява с високата си ерудираност, отговорност и коректност.
Летелина Крумова
Ръководител проекти в РААБЕ България ЕООД

- “Mr. Politov has been a knowledgeable, conscientious and efficient counsel for our trademark matters
in Bulgaria. During his time representing DISCUS, he demonstrated an exhaustive understanding of OHIM
procedures and his insights were invaluable to our efforts.
Mr. Politov provided us with timely, succinct and extremely detailed correspondence that allowed our
organization to keep abreast of all developments associated with our Bulgarian trademark matters -
his due diligence was critically important to our endeavors.”
Lynne J. Omlie, General Counsel, Senior Vice President and Corporate Secretary of the Distilled Spirits
Council of the United States, Inc. (DISCUS)
Полезни връзки:
Патентно ведомство на Република България Служба на ЕС за интелектуална собственост Европейско патентно ведомство Световна организация по интелектуална собственост Защита на географски означения в ЕС Защита на авторски права в ЕС Закрила на сортовете растения в ЕС Съд на Европейския съюз Върховен касационен съд на РБ Върховен административен съд на РБ Комисията за защита на конкуренцията Българска адвокатура Агенция Митници Прокуратура на РБ Министерство на културата на РБ
Как да: Запазя търговска марка/дизайн Получа патент за изобретение Защитя авторско право
Закрила в 5 стъпки: Правна закрила за марка Правна закрила за дизайн Правна закрила за изобретение Закрила на произведения Закрила на изпълнения и записи Софтуер и бази данни - специфики Защита на търговска тайна Договори и лицензии
ЙОРДАН ПОЛИТОВ
Юрист и експерт по интелектуална собственост politov@politov.eu
Предстоящи събития/ обучения:
Pro bono информация:

Авторско право в архитектурата. Закрила на интелектуална собственост

29 февруари 2024 г.

Онлайн семинар чрез платформата ZOOM

Организатор - Обучителен център „Темида“ https://temidaeducation.bg


В рамките на семинара подробно разгледани ще бъдат следмите теми:

- Обекти на закрила с авторско право отнасящи се до архитектурата.

- Субекти/ носители на правата.

- Възникване, съдържание и обхват на правата.

- Отстъпване на право на използване. Свободно използване.

- Нарушение на авторско право и отговорност.

- Нормативна уредба в ЗУТ, ЗОП и в Устава/Професионалния кодекс на КАБ.

- Кратък преглед на съдебната практика.

Програма:

Минали събития/ обучения:

Обучение "Защита на правата на интелектуална собственост в архитектурата"

07 декември 2023

Конферентна зала на ИИСТТ, УНСС

https://iiptt.unwe.bg/bg/news/